Deze online-shop gebruikt cookies voor een optimale koopbelevenis. Daarbij worden bijvoorbeeld de sessie-gegevens of de taalinstelling op uw computer opgeslagen. Zonder cookies zijn de functies van de online-shop beperkt. Klik hier, wanneer u daarmee niet akkoord gaat.

Dataprotection tekst and copywright info / terms and conditionsDeze website en de inhoud zijn eigendom van Print&co BVBA. Alle rechten voorbehouden. Elke herverdeling of reproductie van een deel of het geheel van de inhoud, in welke vorm dan ook is verboden, behalve onderstaande:

 • • U mag delen van de website afdrukken of downloaden naar een lokale harde schijf voor uw 'persoonlijk en niet-commercieel gebruik'
 • • U mag de inhoud delen aan individuele derden voor 'persoonlijk gebruik', maar alleen als u de website erkent als de bron van het materiaal
 • • U mag niet, tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming, de inhoud verdelen of commercieel exploiteren. Ook mag u deze niet doorgeven of opslaan in een andere website of andere vorm dan bedoeld voor een elektronisch zoeksysteem.


Termen en voorwaarden

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en het gebruiken van deze website, dan gaat u impliciet akkoord met de volgende bepalingen en voorwaarden voor het gebruik van deze site, die samen met onze zakelijk privacybeleid uw relatie met Print&co BVBA regeert in verband met het gebruik van deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden, gelieve onze website niet te gebruiken.

De term 'Print&co BVBA', 'ons' of 'wij' verwijzen naar de eigenaar van de website met zetel in 'Dorp West 21 te 9080 Lochristi'. Onze registratienummer is BE0893.897.956 welke geregistreerd is in Gent. De term 'u', 'uw' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

De inhoud van de pagina's van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan verandering zonder enige kennisgeving.

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.Offertes en overeenkomsten

De offertes van Print&co BVBA zijn geldig gedurende een periode van 30 dagen, eens deze periode verlopen is hebben ze een louter informatieve waarde. Alle prijzen zijn exclusief BTW (tenzij anders vermeld). Print&co BVBA is alleen gebonden door de offerte na uitdrukkelijke aanvaarding van de inhoud door de klant of een bevoegde vertegenwoordiger. Alleen dan is er een overeenkomst.

Indien de overeenkomst, zelfs op ondergeschikte punten, afwijkt van de aangeboden en aanvaarde offerte, is Print&co BVBA niet gebonden aan deze afwijkingen. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaven duiden op geen enkele wijze een verplichting aan voor Print&co BVBA om een deel van de opdracht uit te voeren tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Elk ongeoorloofd gebruikt van onze offertes zijn verboden.Gebruiksvoorwaarden

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. De informatie wordt verstrekt door Print&co BVBA en terwijl wij ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, maken wij geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, diensten, of gerelateerde afbeeldingen op de website voor enig doel. Alle vertrouwen dat u in deze informatie treft is daarom strikt op uw eigen risico.

In geen geval zullen wij aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot, indirecte of gevolgschade, schade, of enig verlies of schade als gevolg van verlies van gegevens of winsten voortvloeiend uit, of in verband met, het gebruik van deze website .

Via deze website zijn er linken naar andere websites die niet onder de controle van Print&co BVBA zijn. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. De opname van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of dat wij achter de standpunten staan vermeld op deze externe websites.

Er wordt alles aan gedaan om de website up and running te houden. Echter, Print&co BVBA neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk zijn voor, gevallen waarop de website tijdelijk niet beschikbaar is vanwege technische problemen buiten onze controle om.Zakelijke privacybeleid

In dit privacybeleid wordt uiteengezet hoe Print&co BVBA uw informatie gebruikt en beschermt. Dit betreft alle informatie dat u Print&co BVBA geeft wanneer u deze website gebruikt.

Print&co BVBA is vastbesloten ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd. Moesten wij u vragen om bepaalde informatie waarmee u kan worden geïdentificeerd bij het gebruik van deze website, dan kunt u ervan verzekerd zijn dat het alleen zal worden gebruikt in overeenstemming met deze verklaring van zakelijk privacybeleid.

Print&co BVBA kan dit beleid van tijd tot tijd wijzigen door bijwerking van deze pagina. U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om ervoor te zorgen dat u tevreden bent/blijft met eventuele wijzigingen. Dit beleid is van kracht vanaf 1 september 2018.Wij kunnen de volgende informatie verzamelen:

 • • bedrijfsnaam
 • • contact gegevens, waaronder e-mailadres, adres en telefoonnummers
 • • Bedrijfsgebonden gegevens zoals BTW-nummer
 • • demografische gegevens zoals postcode, voorkeuren en interesses
 • • andere informatie relevant voor enquêtes en/of offertes


Wat doen wij met de informatie die wij verzamelen

Wij hebben deze informatie nodig om uw behoeften te begrijpen en u te voorzien van betere service en wij gebruiken deze in het bijzonder op de volgende manieren:

 • • Intern bijhouden.
 • • Informatie gebruiken om onze diensten te verbeteren.
 • • Het periodiek versturen van promotionele e-mails met speciale aanbiedingen of andere informatie waarvan wij denken dat u deze misschien interessant vindt via het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt.
 • • Van tijd tot tijd, kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u te contacteren voor marktonderzoek. Wij kunnen contact met u opnemen via e-mail, telefoon of per post. Wij kunnen de informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.


Veiligheid

Wij zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat uw informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben wij geschikte fysieke, elektronische en bestuurlijke procedures ter bescherming en beveiliging van de informatie die wij online verzamelen.Hoe gebruiken wij cookies

Een cookie is een klein bestand dat toestemming vraagt om op de harde schijf van uw computer te worden geplaatst. Als u hiermee instemt, wordt het bestand toegevoegd. De cookie helpt bij de analyse van uw webverkeer of laat u weten wanneer u een bepaalde website bezoekt. Cookies stellen web applicaties in staat om te reageren op u als individu. De webapplicatie kan haar activiteiten op maat van uw behoeften, voorkeuren en antipathieën afstemmen door het verzamelen en onthouden van informatie over uw voorkeuren.

Wij gebruiken een traffic log cookies om te bepalen welke pagina's worden gebruikt. Dit helpt ons data te analyseren over webpagina verkeer en het verbeteren van onze website om beter in te stemmen op de behoeften van klanten. Wij gebruiken deze informatie enkel voor statistische & analytische doeleinden, de gebruikte gegevens worden na gebruik uit het systeem verwijderd.

In het algemeen helpen cookies ons u te voorzien van een betere website door het ons mogelijk te maken te controleren welke pagina's u nuttig vindt en welke niet. Een cookie geeft ons op geen enkele wijze toegang tot uw computer of enige informatie over u, met uitzondering van de gegevens die u ervoor kiest om met ons te delen.

U kunt ervoor kiezen om cookies te accepteren of weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Dit kan voorkomen dat u ten volle kan gebruik maken van deze website.Controle van uw persoonlijke gegevens

U kunt ervoor kiezen om het verzamelen of gebruik van uw persoonlijke gegevens op de volgende manieren te beperken:

Indien u eerder heeft ingestemd dat wij uw persoonlijke gegevens mogen gebruiken voor directe marketing doeleinden, dan kan u op elk gewenst moment uw wijzigen schriftelijk door sturen naar ons of ons e-mailen via info@printenco.be.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij wij uw toestemming krijgen of wij wettelijk verplicht zijn dat te doen.

U kunt details van de persoonlijke informatie die wij over u hebben, onder de privacywet van 08/12/1992 opvragen. Een kleine vergoeding zal worden aangerekend. Indien u graag een kopie wilt verkrijgt van de informatie die wij over u hebben, dan kan u ons schrijven naar de maatschappelijke zetel van Print&co BVBA.

Als u van mening bent dat alle informatie die wij hebben over u onjuist of onvolledig is, schrijf of mail ons zo snel mogelijk op het hierboven vermelde (e-mail)adres. Wij zullen onmiddellijk alle onjuiste informatie corrigeren.© Print&co bvba 2024 * incl. BTW, excl. Verzendkosten